Privacy Statement

Inleiding

Bedankt voor je bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan je privacy en daarom doen wij er alles aan om je privacy te beschermen wanneer je onze website bezoekt. In dit Privacy Statement informeren wij je graag over de wijze waarop wij je gegevens verzamelen bij het gebruik van de website, waarom we je gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens verwerken. Ook vind je hier al jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle diensten van Deugro B.V. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor ons Privacy Statement.

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Wij adviseren je daarom dit Privacy Statement telkens te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons actuele privacy beleid.

Deugro B.V.

Je leest op dit moment het Privacy Statement van Deugro B.V.

Er zijn situaties waarin je gegevens door Deugro B.V. verzameld wordt. Het is daarom goed dat je weet wat er met je gegevens gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven.

Als je het niet prettig vindt dat Deugro B.V. jouw gegevens gebruikt, neem dan gerust contact op.

Doel

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Indien je gebruik maakt van het contactformulier; je contactgegevens.
  2. Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat je ons een email stuurt of omdat je deze gegevens in het ‘bericht’-veld plaatst.
  3. Indien je ons volgt op sociale media of via je eigen sociale media account met ons communiceert.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om met je te kunnen communiceren.
  2. Deugro B.V. kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de bezoeker geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. 
  3. In voorkomende gevallen vragen wij je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen, namelijk om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Wij verwerken persoonsgegevens omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaren en beveiligen

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door Deugro B.V. maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren. Op het moment dat je contact opneemt via de website, worden die gegevens die je meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal een jaar terug bewaard.

Rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden je gegevens op te vragen die bij Deugro B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Deugro B.V. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Deugro B.V.

Recht op overdracht
Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Deugro B.V. opgeslagen liggen in het geval van een overstap naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Deugro B.V. al je gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat je gegevens bij Deugro B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Deugro B.V.. niet op de juiste manier met je gegevens omgaat. Dit kan via info@deugro.nl

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil je niet dat Deugro B.V. je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van je persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@deugro.nl

Plichten

Deugro B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Deugro B.V. via email. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je een offerte toe te sturen. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst met je toestemming voor worden gevraagd.

Deugro B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Deugro B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van Deugro B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd je recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Deugro B.V. 
t.a.v. Belinda Boshart
info@deugro.nl
tel: 0180-434327
mobiel: 06-29455270

Scroll naar boven